نوشته‌ها

,

چگونه شاخص OEE را تجزیه و تحلیل کنیم؟ (۲)

در قسمت اول اين مجموعه به بررسي مراحل تجزيه و تحليل شاخص اثر بخشي کلي تجهيزات پرداخته شد و هم چنين به تمرکز بر استخراج علت ريشه اي(علت ريشه اي (اصلي) را بيشتر بشناسيم( وقوع توقفات ، خرابي و عدم انطباقات تاکيد شد.اما براي آنکه سيستم تجزيه و …
,

چگونه شاخص OEE را تجزیه و تحلیل کنیم؟

در اکثر کلاسهای آموزشی اثر بخشی کلی تجهیزات و هم چنین توسط برخی از همکاران و بازدید کنندگان سایت سوال شده است که چگونگی بررسی و تجزیه و تحلیل داده های شاخص OEE تشریح گردد و در اکثر کارخانجات ملاحظه شده است که شاخص را محاسبه می کنند ، ولیکن …