از کجا شروع کنیم؟

 

بیایید از ابتدا شروع کنیم، با مفهومی به اسم «زمان کل». این عبارت زمان ۲۴/۷ هم نامیده می‌شود (که شامل هر دقیقه از هر روز است).

از مقدار «زمان کل»، «اتلاف برنامه‌ریزی» را کم می‌کنید، که شامل همه زمان‌هایی است که باید از تحلیل‌های OEE حذف شوند. این به خاطر این است که در این بازه زمانی، هیچ برنامه‌ای برای تولید وجود ندارد (برای مثال: تعطیلی کارخانه، خرابی، شروع به کار، یا زمان‌هایی که هیج سفارش تولیدی نیست). اتلاف برنامه‌ریزی جزو OEE به حساب نمی‌آید، بلکه بخشی از TEEP است.

زمانی که از این محاسبه باقی می‌ماند، «زمان تولید برنامه‌ریزی‌شده» است. OEE با زمان تولید برنامه‌ریزی‌شده شروع می‌شود و همه اتلاف‌های اثربخشی و بهره‌وری در این بازه زمانی را با هدف کاهش یا حذف آن‌ها بررسی می‌کند.

حالا نگاهی به ۳ فاکتور OEE خواهیم داشت، که هر کدام نوع متفاوتی از اتلاف‌ها را حساب می‌کنند. این ۳ فاکتور دسترس‌پذیری، عملکرد و کیفیت می‌باشند.