شاخص اثربخشی کلی تجهیزات OEE چیست؟

شاخص اثربخشی کلی تجهیزات OEE Overall Equipment Effectiveness یک استاندارد طلایی برای اندازه‌گیری بهره‌وری تولید می‌باشد. به طور ساده، این مفهوم درصد زمان تولیدی را که به طور حقیقی بهره‌ور بوده است را روشن می‌کند. امتیاز ۱۰۰% OEE به این معنا است که شما با نهایت سرعت ممکن، و بدون هیچ توقف، همه قطعات تولیدی خود را بی‌نقص تولید کرده‌اید. در مبحث OEE اینگونه اشاره می‌شود که ۱۰۰% کیفیت (تولید قطعات بی‌نقص)، ۱۰۰% عملکرد (به بیشترین سرعت ممکن) و ۱۰۰% دسترس‌پذیری (بدون توقف).

اندازه‌گیری OEE یک روش ایده‌آل تولیدی است. شما با اندازه‌گیری OEE و اتلاف‌های اساسی، دید مناسبی از چگونگی بهبود سیستماتیک فرآیند خود به دست خواهید آورد. شاخص اثربخشی کلی تجهیزات OEE بهترین معیار برای تشخیص اتلاف‌ها، اندازه‌گیری پیشرفت و بهبود بهره‌وری تجهیزات تولید است (به طور مثال حذف ضایعات).

این سایت به منظور تسلط بر هنر و علم شاخص اثربخشی کلی تجهیزات OEE Overall Equipment Effectiveness ایجاد شده است. آن را درک کنید، اندازه‌گیری کنید و بهبود دهید.

مسیر خود را برای تسلط بر شاخص اثربخشی کلی تجهیزات OEE از اینجا شروع کنید.

شرکت مشاوران تدبیرپرداز آویژه در زمینه شاخص اثربخشی کلی تجهیزات OEE خدمات زیر را به صورت حرفه ای حسب تجربه ۲۰ ساله در صنعت ارائه داده است:

  1. نشر کتاب شاخص اثربخشی کلی تجهیزات OEE (خرید کتاب)
  2. برگزاری دوره شاخص اثربخشی کلی تجهیزات OEE  به شکل حضوری و مجازی (ثبت نام دوره اینترنتی)
  3. برنامه نویسی و استقرار نرم‌ افزار شاخص اثربخشی کلی تجهیزات OEE (دریافت دمو قابل نصب)
  4. مشاوره و پیاده سازی شاخص اثربخشی کلی تجهیزات OEE در صنایع کشور (تماس با ما

دسترس‌پذیری

دسترس‌پذیری، توقفات برنامه‌ریزی‌شده و برنامه‌ریزی‌نشده را حساب می‌کند. امتیاز ۱۰۰% OEE به این معنی است که فرآیند شما همواره در جریان زمان تولید برنامه‌ریزی‌شده، فعال بوده است.

عملکرد

عملکرد، چرخه‌های آرام و توقفات کوچک را محاسبه می‌کند. امتیاز ۱۰۰% عملکرد به این معنی است که فرآیند، با حداکثر سرعت ممکن به فعالیت می‌پردازد.

کیفیت

کیفیت میزان قطعات معیوب را محاسبه می‌کند (همینطور قطعاتی که نیاز به دوباره‌کاری دارند). امتیاز ۱۰۰% کیفیت به این معنی است که هیچ قطعه معیوبی وجود نداشته و فقط قطعات بی‌نقص تولید می‌شوند.

اثربخشی کلی تجهیزات

OEE تمامی اتلاف‌ها را محاسبه می‌کند. زمانی که امتیاز OEE برابر ۱۰۰% است به این معنی است که تمام قطعات شما بی‌نقص، با بیشترین سرعت ممکن و بدون هیچ‌گونه توقف تولید می‌شوند.

دمو نرم افزار اثربخشی کلی تجهیزات OEE (درخواست دمو قابل نصب) (لینک دانلود فیلم)

فیلم آموزش اثربخشی کلی تجهیزات OEE (ثبت نام دوره) (لینک دانلود فیلم)