نوشته‌ها

,

شش ضرر یا اتلاف عمده

به طور کلي مشکلاتي ( شش ضرر يا اتلاف عمده ) که موجب مي شود اتلاف در راندمان ابزار بوجود آيد و باعث ضرر سازمان مي شود به قرار زير ليست کرد : 1- خرابي دستگاهها breakdowns 2- اتلاف مربوط به تنظيم دستگاهها adjustments loss 3- توقفات موقتي و دائم…