نوشته‌ها

,

چگونه شاخص OEE را تجزیه و تحلیل کنیم؟ (۲)

در قسمت اول اين مجموعه به بررسي مراحل تجزيه و تحليل شاخص اثر بخشي کلي تجهيزات پرداخته شد و هم چنين به تمرکز بر استخراج علت ريشه اي(علت ريشه اي (اصلي) را بيشتر بشناسيم( وقوع توقفات ، خرابي و عدم انطباقات تاکيد شد.اما براي آنکه سيستم تجزيه و …