نوشته‌ها

,

اثر بخشی کلی تجیهزات سیستم جدید پاداش ماهانه

"سيستم پاداش يا آكورد ماهانه كارخانه را بر مبناي شاخص اثر بخشي كلي تجهيزات پايه ريزي كنيد." اين يك پيشنهاد برنده برنده براي كارخانجات است هم مشتري ، هم سهام داران كارخانه و هم پرسنل كارخانه از آن نفع مي برند.شاخص اثر بخشي كلي تجيهزات در سه …