عنوان دوره :

اثر بخشی کلی تجهیزات OEE: Overall Equipment Effectiveness

اهداف دوره

 1. آشنایی با اصول و مبانی شاخص اثر بخشی کلی تجهیزات
 2. نحوه پیاده سازی شاخص اثر بخشی کلی تجهیزات در سازمان
 3. معرفی شاخص های دیگر و مرتبط با کارائی تجهیزات سازمان
 4. چگونگی محاسبه شاخص اثر بخشی کلی تجهیزات برای چند تجهیز و کارخانه

مخاطبین دوره

 1. مدیران و کارشناسان واحد های نگهداری و تعمیرات
 2. مدیران و کارشناسان واحد های برنامه ریزی
 3. مدیران و کارشناسان واحدهای تضمین کیفیت

سرفصل دوره

 1. تاریخچه روند نگهداری وتعمیرات بهره ور فراگیر TPM و حضور شاخص OEE
 2. اهداف پیاده سازی شاخص OEE در سازمان
 3. نقش شاخص OEE در بهبود های مستمر در سازمان
 4. جایگاه شاخص OEE در ساختار سازمانی و ارتباط با واحدهای مختلف
 5. نحوه محاسبه شاخص دسترسی
 6. نحوه محاسبه شاخص عملکرد
 7. نحوه محاسبه شاخص کیفیت
 8. نحوه محاسبه شاخص اثر بخشی کلی تجهیزات
 9. معرفی شاخص های دیگر مرتبط با تجهیزات Loading , TEEP و …
 10. معرفی شش اتلاف عمده بروی تجهیزات و ارتباط آن با شاخص OEE
 11. کلاس جهانی شاخص OEE
 12. نحوه محاسبه شاخص OEE برای تجهیزات مشابه
 13. نحوه محاسبه شاخص OEE برای تجهیزات ، محصولات و قالبهای مختلف
 14. گام های پیاده سازی شاخص اثر بخشی کلی تجهیزات OEE در سازمان
 15. نحوه تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده های OEE
 16. چگونگی اطلاع رسانی و مشارکت واحدهای سازمان در بهبود شاخص OEE
 17. مراجع و ماخذ در خصوص اثر بخشی کلی تجهیزات
 18. دریافت کتابچه های اصلی و منابع OEE

نحوه ثبت نام:

برای ثبت‌نام دوره مجازی اثربخشی کلی تجهیزات، به لینک زیر رفته و پس از پرداخت هزینه دوره، از اطلاعات آن استفاده نمایید.