OEE دیداری چیست؟

در گذشته OEE به عنوان یک آیینه عقب استفاده می‌شد. به مثال زیر توجه کنید:

  • در خلال شیفت، اپراتورها زمان توقف و تعداد تولید را هر یک ساعت به روی فرم مخصوص به آن یادداشت می‌کنند.
  • بعد از شیفت، یک مدیر یا سرپرست دیتاها را جمع‌آوری کرده و در یک صفحه اکسل، در قالب یک گزارش OEE ثبت می‌کنند.
  • روز بعد دیتاها به عنوان یک بخش از جلسه روزانه تولید، بررسی می‌شوند.

متاسفانه این روش استفاده از داده‌ها به انداز کافی به موقع نیست که باعث ایجاد بهبودهای فعال و معنادار در کارخانه شود. علاوه بر این، تجربه ثابت کرده است که جمع‌آوری دستی داده‌ها معمولا دارای دقت پایینی است (مانند کمبود شدید داده‌ها در مورد زمان توقف).

OEE دیداری، فواید کارخانه دیداری را به OEE می‌آورد. اصل موضوع این مفهوم، اتوماتیک کردن جمع‌آوری دیتا، محاسبه OEE و ۶ اتلاف بزرگ در همان لحظه وقوع است. همچنین ارتباط اتلاف‌ها با یکدیگر را نشان می‌دهد. به این صورت افراد تیم نت می‌توانند متوجه شوند که دقیقا عملکردشان در زمان شیفت به چه صورت است (ما این را «هشدار شیفت» می‌نامیم) و بعد با هدف ایجاد بهبود در شیفت، از ابزارهایی مثل کنترل کوتاه‌مدت بهره ببرند.