,

اثر بخشی کلی تجیهزات سیستم جدید پاداش ماهانه

"سيستم پاداش يا آكورد ماهانه كارخانه را بر مبناي شاخص اثر بخشي كلي تجهيزات پايه ريزي كنيد." اين يك پيشنهاد برنده برنده براي كارخانجات است هم مشتري ، هم سهام داران كارخانه و هم پرسنل كارخانه از آن نفع مي برند.شاخص اثر بخشي كلي تجيهزات در سه …
,

شش ضرر یا اتلاف عمده

به طور کلي مشکلاتي ( شش ضرر يا اتلاف عمده ) که موجب مي شود اتلاف در راندمان ابزار بوجود آيد و باعث ضرر سازمان مي شود به قرار زير ليست کرد : 1- خرابي دستگاهها breakdowns 2- اتلاف مربوط به تنظيم دستگاهها adjustments loss 3- توقفات موقتي و دائم…