مقدمه

یکی از بزرگترین اهداف برنامه OEE و TPM کاهش یا حذف چیزی است که ۶ زیان بزرگ نامیده می‌شود؛ رایج‌ترین علل اتلاف‌های بهره‌وری مبتنی بر تجهیز در فرآیند تولید.

ابتدا به تعریف ۶ زیان بزرگ می‌پردازیم:

به خوبی ۶ اتلاف بزرگ را متوجه شوید تا دید بهتری به فاکتورهای OEE دسترس‌پذیری، عملکرد و کیفیت به دست آورید.