تعریف کلاس جهانی

OEE از نسبت زمان تماما بهره‌ور بر زمان تولید برنامه‌ریزی‌شده به دست می‌آید (برای دیدن نمونه گرافیکی آن به صفحه فاکتورهای OEE مراجعه کنید). OEE مانند محصولی از فاکتورهای تشکیل‌دهنده‌اش محاسبه می‌شود:

OEE= دسترس‌پذیری× عملکرد× کیفیت

ذات این محاسبه به گونه‌ای است که کسب یک امتیاز بالای OEE را بسیار چالش‌برانگیز می‌کند. برای مثال اگر همه فاکتورهای OEE روی ۹۰% باشند، نتیجه OEE فقط ۷۳% خواهد بود.

همانطور که در تصویر زیر پیداست، در عمل اهداف کلاس جهانی برای مقدار قابل قبول هرکدام از فاکتورها، متفاوت از دیگری است. باید اشاره کرد که این امتیازها تنها برای صنایعی با مدل تولید گسسته کاربرد دارند (نه برای صنایع فرآیندی).

اغلب تصور می‌شود امتیاز جهانی OEE برابر با ۸۵% است. اما شما این امتیاز را ملاک عمل خود قرار ندهید.
سعی کنید تمرکز خود را به روی بهبود OEE قرار دهید.