روش محاسبه آسان

آسان‌ترین شیوه محاسبه OEE این است که زمان تماما بهره‌ور را بر زمان تولید برنامه‌ریزی‌شده تقسیم کنیم.

زمان تماما بهره‌ور، راه دیگری برای بیان این نکته است که فرآیند تولید تمام قطعات خود را به صورت بی‌نقص، با بالاترین سرعت ممکن (چرخه زمان ایده‌آل) و بدون هیچ‌گونه توقف تولید می‌کند. به همین دلیل فرمول محاسبه اینگونه خواهد بود:

OEE= (قطعات بی‌نقص × چرخه زمان ایده‌آل)/ زمان برنامه‌ریزی‌شده برای تولید

اگرچه این یک روش محاسبه معتبر برای OEE است، با این حال اطلاعاتی در خصوص اتلاف‌های ۳ فاکتور مبتنی بر اتلاف که شامل دسترس‌پذیری، عملکرد و کیفیت است را به ما نمی‌دهد. برای این موارد ما از معادله ارجح استفاده می‌کنیم.