, ,

تهیه نرم افزار RCM و OEE توسط سایت نت بهره ور فراگیر

به زودی اولین ویرایش های نرم افزار های ساده و کاربردی نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینانReliability Centered  Maintenance RCM و اثر بخشی کلی تجهیزات OEE Overall Equipment Effectiveness توسط سایت نت بهره ور فراگیر ارائه خواهد گردید. مبتنی بر مست…

۴ مستند در زمینه اثر بخشی کلی تجهیزات OEE که باید دانلود کنید

در خصوص اثر بخشي کلي تجهيزات در سايت زياد مطلب نوشته ايم و کلاس آن را هم حدود 5 سال است که دارم برگزار مي کنم و به صورت ثابت هر سال چهار بار در شرکت ساپکو در تهران اين دوره را برگزار مي کنم و سابقه آن نزديک سه سال شده است. در زير 4 مستن…