مقدمه

۳ روش از متداول‌ترین روش‌های بهبود تولید عبارت‌اند از: تولید ناب، ۶ سیگما و تئوری محدودیت‌ها. OEE به عنوان قسمتی از تولید ناب، یا به عبارتی به عنوان قسمتی از یک فرآیند بهبود قدرتمند و کل‌نگر به نام TPM (نت بهره‌ور فراگیر) توسعه یافت.

همه این روش‌ها نکات مثبت زیادی برای بهبود تولید دارند. البته هیچکدام از این‌ها آسان نیستند. در نتیجه ما از خودمان سوال می‌کنیم در حالی که یک برنامه جامع را در حال استقرار داریم، راهی برای شروع این مسیر وجود دارد؟ پاسخ بله است.